HOME | 로그인 | 회원가입
 
 
                   
 
 
   

 
총 게시물 27건, 최근 0 건
   

博學於文約之以禮

글쓴이 : 대한국인 날짜 : 2009-07-29 (수) 14:31 조회 : 2597


글공부를 멀리하고 예법으로 몸을 단속하라.

☞특수문자
hi
   


 하루 동안 이 창을 열지 않습니다.

photo_2018-12-04_00-45-20(팝업창).jpg